Thông báo

Thông báo Tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2016

Theo Luật Tiếp Công dân và Quy chế tiếp công dân của Trường Đại học Đà Lạt, Hiệu trưởng nhà trường sẽ tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng. Do ngày 15 tháng 10 năm 2016 là thứ Bảy , lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2016 sẽ được thực hiện như sau:

- Tiếp công dân:                   PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa                 Hiệu trưởng

- Trực phòng tiếp công dân: Lưu Ngọc Hà                 Chuyên viên Phòng Thanh tra

- Thời gia: Thứ Sáu , ngày 14 tháng 10 năm 2016

                 Sáng: Từ 7g30 đến 11g30

                 Chiều: Từ 13g30 đến 16g00

- Địa điểm: Phòng Tiếp dân - Nhà A2 Trường Đại học Đà Lạt

Trân trọng thông báo.

File đính kèm: Thông báo Tiếp công dân định kỳ tháng 10 - 2016.pdf

Các tin khác