Thông báo Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Trường Đại học Đà Lạt tổ chức tập huấn Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng ngày 17/6/2021, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021.


Tổ chức Tết truyền thống Bunpimay cho sinh viên Lào

Ngày 14/4, từ sáng đến tối, Đoàn trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức chúc mừng Tết truyền thống Bunpimay cho 22 sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt. 


XEM THÊM