Tổ chức Tết truyền thống Bunpimay cho sinh viên Lào

Ngày 14/4, từ sáng đến tối, Đoàn trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức chúc mừng Tết truyền thống Bunpimay cho 22 sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt. 


Tập huấn công tác thanh tra

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo


KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC THANH TRA

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nhằm đổi mới và nâng cao vai trò của công tác thanh tra trong hoạt động của nhà trường, Ban Giám hiệu quyết định tổ chức tập huấn về công tác thanh tra cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường  Kế hoạch […]


XEM THÊM