Trường Đại học Đà Lạt tổ chức tập huấn Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng ngày 17/6/2021, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021.


Tổ chức Tết truyền thống Bunpimay cho sinh viên Lào

Ngày 14/4, từ sáng đến tối, Đoàn trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức chúc mừng Tết truyền thống Bunpimay cho 22 sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt. 


Tập huấn công tác thanh tra

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo


XEM THÊM