Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10/2023

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Thông báo Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Trường Đại học Đà Lạt tổ chức tập huấn Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng ngày 17/6/2021, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021.


XEM THÊM